+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
Аталышы
Баасы
(сом)
Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептер

1.

«Англис тили», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

  400    

2.

«Англис тили», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

400

3.

«Англис Тили», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

370

4.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

5.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

6.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

7.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

8.

«Русский язык», 1-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

560

9.

«Русский язык», 7-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева)

400

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептер

10.

«Английский язык», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

400

11.

«Английский язык», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

400

12.

«Английский язык», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

370

13.

«Русский язык», 7-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина)

400

14.

«Информатика», 5-6-класс (А.А.Беляев, И.Н.Цыбуля, Л.А.Самыкбаева, Н.Н.Осипова, У.Э.Мамбетакунов )

250

15.

«Информатика», 7-9-класс (И.Н.Цыбуля, Л.А.Самыкбаева, А.А.Беляев, Н.Н.Осипова, У.Э.Мамбетакунов )

250

16.

«Химия», 10-класс (Л.М.Кузнецова, В.В.Москва, Б.С.Рыспаева)

400

17.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

18.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

19.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

540

20.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

21.

«Азбука», 1-класс (В.Г.Горецкий), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

22.

«Кыргыз тили», 7-класс (А.А.Оморова, П.С.Осмонова, Т.Н.Абылкасымова, А.А.Узекеева)

370

23.

«Геометрия», 7-9-класс (Л.С.Атанасян), адаптацияланган басылыш

450

24.

«История Кыргызстана», 8-класс (Т.Н.Омурбеков, Т.К.Чоротегин)

250

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн жумушчу дептерлер

25.

«Англис тили», 3-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева)

150

26.

«Англис тили», 4-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

150

27.

«Англис тили», 5-класс» (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева), эки бөлүктөн турган комплект

300

28.

«Англис тили», 6-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

300

29.

«Англис тили», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута), эки бөлүктөн турган комплект

300

30.

«Англис тили», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

300

31.

«Англис тили», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

300

32.

«Мекен таануу» (Мен жана дүйнө), 3-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

300

33.

«Мекен таануу» (Мен жана дүйнө), 4-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

300

34.

«Русский язык», 1-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова)

150

35.

«Русский язык», 3-класс (В.А.Булатова, Ч.М.Мусаева), эки бөлүктөн турган комплект

300

36.

«Русский язык», 4-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

300

37.

«Русский язык», 5-класс (Н.П.Задорожная), эки бөлүктөн турган комплект

300

38.

«Русский язык», 6-класс (Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

300

39.

«Русский язык», 7-класс (Н.П. Задорожная, Ч.М.Мусаева)

150

40.

«Русский язык. Справочные материалы к учебнику и рабочей тетради», 7-класс (Н.П. Задорожная, Ч.М.Мусаева)

150

41.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

300

42.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

300

43.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

300

44.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

300

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн жумушчу дептерлер

45.

«Английский язык», 3-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева)

150

46.

«Английский язык», 4-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

150

47.

«Английский язык», 5-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева), эки бөлүктөн турган комплект

300

48.

«Английский язык», 6-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

300

49.

«Английский язык», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута), эки бөлүктөн турган комплект

300

50.

«Английский язык», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

300

51.

«Английский язык», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

300

52.

«Родиноведение» (Я и мир), 3-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

300

53.

«Родиноведение» (Я и мир), 4-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

300

54.

«Русский язык», 5-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

300

55.

«Русский язык», 6-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

300

56.

«Русский язык», 7-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

300

57.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

300

58.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

300

59.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

300

60.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

300

61.

«Прописи», 1-класс (В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова), төрт бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

 300

 

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептерге методикалык колдонмолор 

 
62.

«Англис тили», 3-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

300

63.

«Англис тили», 4-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

300

 64. 

«Англис тили», 5-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

400

65.

«Англис тили», 6-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева

450

 66. 

«Англис тили», 7-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева) 

 450 
 67. 

«Англис тили», 8-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)  

450
 68.  

«Англис тили», 10-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

400
69. 

«Орус тили. 1-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова)

 650
70. 

 «Орус тили. 7-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная)

 300
 

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептерге методикалык колдонмолор  

 
71. 

«Английский язык. 3 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова, Г.Д.Назарбекова)

300
72. 

 «Английский язык. 4 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева, А.А.Жолчиева)

 300 
73.

«Английский язык. 5 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута, А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

400
74.

«Английский язык. 6 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева, Г.Д.Назарбекова, А.А.Жолчиева)

450
75.

«Английский язык. 7 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

450
 76.

 «Английский язык. 8 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

450 
77.

«Английский язык. 10 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

400
78.

«Русский язык. 7 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина) 

350
79.

«Кыргыз тили», 7-класс окуу китебине методикалык колдонмо (А.А.Оморова, П.С.Осмонова, Т.Н.Абылкасымова, А.А.Узекеева)

550

 

Төмөнкү телефондор менен заказ берсеңиздер болот:
0556 07 11 81, 0505 071181 (Whatsapp) Замир;
0557 77 79 62 (Whatsapp) Ильдар;
0550 63 01 10 Тахир. 

Дүң кардарлар үчүн акысыз жеткирүү кызматы бар.