+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *

Мугалимдер үчүн семинарлардын материалдары (2024)

Башталгыч класстардын мугалимдери үчүн семинарлардын материалдары (2022)

Башталгыч мектеп 

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар)

Башталгыч мектеп 

(окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар)

Кыргыз тили 

(окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Кыргыз тили 

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Орус тили

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Орус тили

(окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Англис тили

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Англис тили

(окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) 

 

Химия

(окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Орус адабияты