+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *

Окуу китептерин мындан да жакшы кылабыз!

Урматтуу кесиптештер, ата-энелер жана окуучулар! Бул бөлүмдө сиздер «Аркус» басмасы тарабынан жарыкка чыккан окуу китептерин жакшыртууга катыша аласыздар. Биз сиздерден тексттерге толуктоолорду, кошумча тапшырмаларды жана жеке барактарды долбоорлоо боюнча баалуу сунуштарды, ошону менен бирге каталарга түзөтүү киргизүү боюнча сын-пикирлерди күтөбүз. Басма тарабынан баалуу сунуштар жана сын-пикирлер эске алынып, кийинки окуу китептеринин беттерине эң баалуу сунуштарды чагылдырып турабыз. Бул ишке катышуу үчүн сиздерге төмөнкү форманы толтуруу сунуш кылынат: