+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
Методикалык колдонмолор окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин англис тили мугалимдери үчүн даярдалды.
Колдонмолор «Англис тили. 8-класс» (авторлору Чынара Абдышева, Ольга Балута) жана «Англис тили. 10-класс» (авторлору Анна Фатнева, Наталья Цуканова) окуу-методикалык комплекстери менен иштөө үчүн сунуштардан турат.
 
Анда окуу китептеринин тапшырмаларынын жана жумушчу дептерлердин көнүгүүлөрүнүн, ар бир чейректин жыйынтыгы боюнча текшерүү иштердин жооптору да камтылды.
Методикалык колдонмолор орус тилинде дагы басып чыгарылган.
 
Тапшырык (заказ) берүү үчүн: 0505 07 11 81; 0556 07 11 81; 0557 77 79 62 (Whatsapp) номерлерине байланышыңыздар!