+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *

Урматтуу кесиптештер жана достор!

К началу 2020/2021 учебного года готовится к изданию учебно-методический комплекс по английскому языку для 8-го класса.

2020– 2021- окуу жылына карата 8-класстар үчүн ОМКны басмадан чыгарууга даярдыктар көрүлө баштады. Окуу китебинде жана жумушчу дептерлерде англис тилин коммуникативдик окутуунун принциптери улантылат.

Окуу материалынын көлөмү жумасына 2 сааттан жана 3 саатан окууга мүмкүндүк берет. Мазмунун тандоо боюнча тиешелүү көрсөтмөлөр мугалимдердин колдонмосунда жана биздин басманын сайтында Мугалимдерди методикалык колдоо бөлүмүндө берилет.

ОМКнын авторлору Балута Ольга Радионовна жана Абдышева Чынара Алиаскаровна.